Drodzy uczniowie!

Trwa konkurs "Pedagogiczne ciało, którego się nie znało".

By wygrać cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, należy dopasować imię i nazwisko nauczyciela do jego zdjęcia z dzieciństwa (gazetka Samorządu Szkolnego na 1 piętrze), napisać odpowiedzi na kartce i oddać ją najpóźniej do 13 października opiekunom Samorządu Uczniowskiego: prof. D. Krzyżewskiemu lub prof. K. Włodarczyk.

Do wygrania bilety do kina!

Jednocześnie przypominamy, by nie dotykać zdjęć, niektóre są bardzo stare i mogą się rozsypać...;)