W dniu 06 marca 2017 roku szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Uczelnia zapewnia uczniom szkoły możliwość uczestnictwa w:

- wykładach rektorskich i wykładach otwartych

- programach edukacji ekonomicznej ELiT

- programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

- zajęciach (wykładach, warsztatach, spotkaniach) prowadzonych przez pracowników Uczelni

- pracach i badaniach kół naukowych

- pracach zespołów artystycznych

- Dniach Otwartych Uczelni

- wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uczelnię

- zapewnienie możliwości zwiedzania Uczelni w zorganizowanych grupach

- objęcie systemem konsultacji/opieki naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów (tutoring) przez pracowników Uczelni.