W dniu 09 stycznia 2017 r. szkoła zawarła Porozumienie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Wydział IMM zobowiązał się do udostępnienia uczniom IV LO bazy laboratoryjnej z zapewnieniem obsługo dydaktycznej oraz prowadzenia zajęć wykładowych zarówno na terenie szkoły, jak i na Wydziale.

Wydział zadeklarował ufundowanie najlepszym uczniom (np. laureatom konkursów z przedmiotów technicznych) nagród rzeczowych i upominków.

W ramach współpracy istnieje możliwość organizacji zawodów sportowych o puchar dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii pomiędzy studentami a uczniami szkoły.