Dnia 13 listopada 2018 roku rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów.