W grudniu rozpoczęły się prace nad fundamentami przyszłej hali.