W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku.

W dniach od 22 do 25 marca 2019 r. uczennice z klasy 2f, realizujące w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii projekt społecznościowy  „Zatopieni w plastiku”, przeprowadziły w szkole prelekcje, w których uczestniczyli uczniowie wybranych klas pierwszych i drugich naszej szkoły.

Podczas prelekcji uczennice wykorzystując prezentację multimedialną informowały o problemie gospodarki odpadami. Szczególny nacisk kładły na jego cel, czyli uświadamianie młodzieży, że ochrona środowiska nie musi oznaczać potężnej pracy,  wystarczy zmienić swoje nawyki!

Pod koniec spotkania uczennice zaprezentowały założoną przez siebie stronę na facebooku https://www.facebook.com/zatopieniwplastiku/.