Bardzo serdecznie zapraszamy na X Maczkowski Wieczór Naukowców, który w tym roku odbędzie się w formie on - line 22 marca od godziny 16.00 na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania - kliknij aby dołączyć w MS Teams lub w Twojej przeglądarce

 

Harmonogram spotkania:

 

Godzina

Wykładowca

Tytuł wykładu

Klasy

16.00 - 17.00

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

Prawa człowieka w perspektywie obecnych czasów.

Wszystkie klasy,  w szczególności:

Ia, IIa, IIIaG, IIIaP

Id, IId, IIIdP, IIIdG

Ie, IIe, IIIeP, IIIeG

17.00 – 18.00

Justyna Średzińska

Kosmiczne kariery i analogowy trening astronautyczny.

Wszystkie klasy,  w szczególności:

 Ib,IIb, IIIbP, IIIbG IIIcP, If, IIf

18.00 - 19.00

 

Jakub Kwinta

Polski Gemedev – światowa renoma głodna kreatywnych specjalistów

Wszystkie klasy,  w szczególności:

 Ic, IIc, IIIcP, IIIcG

 

Prowadzący:

 

Prof. dr hab. Irena Lipowicz – polska prawniczka i dyplomatka, profesor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000–2004 ambasador RP w Austrii, w latach 2010–2015 rzecznik praw obywatelskich.

W 1976 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, W 2020 otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne[.

W 1980 wstąpiła do NSZZ „Solidarność”, brała też udział w założeniu Związku Górnośląskiego. Była współpracowniczką Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W latach 1991–2000 sprawowała mandat posłanki I, II oraz III kadencji. Mandat poselski złożyła w 2000, gdy objęła funkcję nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora RP w Republice Austrii. W listopadzie 2004 została mianowana na przedstawiciela MSZ do spraw stosunków polsko-niemieckich

Pracowała następnie m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Była członkinią Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1998 została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym objęła kierownictwo Katedry Prawa Administracyjnego. W latach 2006–2010 była profesorem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Opublikowała około 100 prac naukowych, prowadziła wykłady na uniwersytetach w Kolonii, Atenach, Grazu, Dreźnie i Tybindze.

W 2010 klub parlamentarny PO przedstawił jej kandydaturę na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 10 czerwca tego samego roku została wybrana na ten urząd przez Sejm, a 8 lipca 2010 wybór ten został zatwierdzony przez Senat. Urząd objęła 21 lipca tego samego roku po złożeniu ślubowania[6]. 9 września 2015 zakończyła pełnienie urzędu wraz ze złożeniem przed Sejmem ślubowania przez jej następcę.

 

Justyna Średzińska -  Magister fizyki, specjalistka do spraw merytorycznych w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej (ESERO-Polska), tworzonym przez Centrum Nauki Kopernik, analogowa astronautka - przeszła dwutygodniowy trening w Analog Astronaut Training Center. Swoją pasję do kosmosu przekazuje w pracy edukacyjnej. W ramach programu ESERO-Polska organizuje konferencje oraz warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek, chcących wprowadzać tematykę kosmiczną na swoje zajęcia. Przygotowuje materiały edukacyjne i prowadzi różnorodne aktywności rozwijające wiedzę z zakresu astrofizyki i technologii kosmicznych oraz konkursy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) kierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi cykl spotkań „Galaktyka kobiet” - z wyjątkowymi kobietami z obszarów STEM z szczególną uwagą na sektor kosmiczny. 

 

Jakub Kwinta – ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizując się w Nowych Mediach i elektronicznej komunikacji w organizacjach. Z kolei studia magisterskie na specjalizacji Projektowanie Komunikacji Wizualnej i Narracji. Pracujeod ponad 5 lat w Anshar Studios. Obecnie w dziale Publishingu jako PR & Marketing Manager. Anshar Studios to katowickie studiu tworzące gry komputerowe. Studio skupia się na tworzeniu gier RPG, jak również pomaga zewnętrznym klientom przy projektach zewnętrznych w zakresie produkcji, designu, programowania i grafiki. Portfolio gier można znaleźć na stronie: https://ansharstudios.com/games/

Zajmuje się szeroko pojętym marketingiem gier, m.in.: - Rozwojem zespołu PR i marketingu - Wdrażaniem strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, planów sprzedaży i marketingu dla gier studia (m.in. Gamedec) - Organizacją wyjazdów na międzynarodowe eventy - Utrzymywaniem relacji z partnerami i cyfrowymi platofrmami sprzedażowymi, gdzie udostępniamy naszą grę - Relacjami z mediami, strategią social media, copywritingiem - Montażem i produkcją materiałów wideo Biorze udział również jako prelegent na różnych branżowych konferencjach (Game Industry Conference, Digital Dragons Academy). Zostałem nominowany (wraz z Magdaleną Cielecką oraz Marcinem Rybińskim) w kategorii Kultura Cyfrowa do nagrody Paszporty Polityki 2021, organizowanej przez Tygodnik POLITYKA.

O wykładzie: Polski Gamedev - światowa renoma głodna kreatywnych specjalistów Z Polskiej branży gier możemy być dumni. W końcu gry, takie jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 czy Dying Light to towar eksportowy na cały świat. Jakub Kwinta - PR & Makreting Manager w Anshar Publishing, a zarazem absolwent IV LO przybliży rodzimy gamingowy świat. Nie zabraknie cennych wskazów, jak rozpocząć karierę w gamedevie, by łączyć pracę z pasją.