Szanowni Państwo,
chcielibyśmy rozwinąć nasz region Śląsk, dlatego zwracamy się do Państwa z informacją o poszukiwaniu rodzin chętnych gościć naszych uczniów z zagranicy.
Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej i zakładki Media o nas. Zobaczą Państwo, jak wiele korzyści może przynieść goszczenie uczestnika programu AFS. Link do strony przesyłam poniżej. Jak również do naszego newslettera (załączam link do majowej wydania), a także zaangażowania się w jego tworzenie jako Szkoła Partnerska.

 

AFS Intercultural Programs (www.afs.org) jest największą na świecie organizacją zajmującą się długoterminowymi wymianami młodzieżowymi, w których uczniowie lub wolontariusze biorą udział w projektach w ramach programów edukacji międzykulturowej. W nadchodzącym roku ponad 13000 uczestników weźmie udział w programie AFS w ponad 80 krajach.

Polska przyjmie w tym roku aż 41 uczniów z 11 krajów.

Programy oferowane przez AFS są skupione na powiększaniu międzykulturowych kompetencji uczestników: umiejętności efektywnego i odpowiedniego zaangażowania się w miejscu i społeczności o innej obyczajowości czy stawianie czoła spotkaniom z lokalnymi, miejscowymi tradycjami. Używanie opartych na wieloletnich doświadczeniach metod organizowania wymian daje zarówno uczniom, jak i rodzinom goszczącym okazję do poszerzenia perspektyw i nauczenia się wiele od siebie nawzajem, do poszerzania swoich umiejętności komunikacyjnych. Dzięki tym doświadczeniom są oni lepiej przygotowani na różne sytuacje, które mogą kiedyś mieć miejsce w ich życiu, pracy, już wiedzą, jak przystosować się do nowego środowiska kulturalnego.

Uczestnik programu spędza określony czas za granicą. Mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Ma okazję uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach. Na podstawie tych doświadczeń uczestnik buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Poprzez możliwość doświadczenia nowej kultury jako ktoś z zewnątrz, zyskuje także szersze spojrzenia na kulturę własnego kraju i regionu.

Od 2004 roku program jest obecny w Polsce i ponad 60 szkół średnich w takich miastach jak Poznań, Warszawa, Kraków, Lublin i w wielu innych mniejszych miejscowościach gościło uczestników programu AFS.

Program wymiany międzykulturowej AFS pokrywa koszty związane z koordynacją programu, tzn. dojazdami do szkoły, podręcznikami, seminariami dla uczestników programu oraz koszty kursu języka polskiego na początku pobytu za granicą. Pozostałe wydatki np. kieszonkowe - pokrywane są przez samych uczestników. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów wynikających z przyjęcia ucznia.

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym. Podczas jego pobytu rodzice goszczący zobowiązani są do chodzenia na wywiadówki oraz do lekarza (w razie potrzeby). Opiekę nad uczniem przejmują rodzice goszczący, opiekun osobisty (zazwyczaj były uczestnik programu AFS) oraz AFS Polska.

Uczestnicy przebywają w Polsce w ramach programu AFS, którego zasady =są ściśle określone. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, AFS Polska w porozumieniu z centralą AFS, może odesłać uczestnika programu do domu. Uczestnicy są zobowiązani do regularnego udziału w zajęciach szkolnych. W początkowym okresie nauki muszą pokonać barierę językową, która w dużym stopniu ograniczy ich możliwości wykonywania wszystkich zadań przewidzianych w programie nauczania, ale obowiązkiem ucznia jest być codziennie na wszystkich zajęciach przewidzianych dla jego klasy. Na zakończenie roku szkolnego w Polsce świadectwo prosimy o wystawienie zaświadczenia w formie opisowej o pobycie w polskiej szkole.

Uczestnik objęty jest w ramach programu wymiany ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym i OC.

Więcej informacji o programie dowiedzą się Państwo ze strony internetowej www.poland.afs.org.

Dorota Kuipers
Dyrektor Krajowy | National Director
 
AFS Polska Programy Międzykulturowe
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków