27 marca 2019 r. uczniowie klas o profilu biologiczno- chemicznym wysłuchali wykładu pt. "Jak powstają leki", który wygłosił pracownik naukowy Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Robert Musioł. Swoją tematyka wykład obejmował zagadnienia dotyczące poszukiwania nowych leków obecnych w świecie roślin, metod projektowania związków aktywnych biologicznie oraz ich oddziaływanie z białkami wirusa. Omówiona została także droga wprowadzenia nowego leku do etapu badan klinicznych.