Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka

zaprasza uczniów klas I, II i III szkół ponadpodstawowych do udziału w zajęciach
Letniej szkoły licealisty - „Wakacje na FARMIE”

 

Specjalnie dla uczniów szkół średnich, podczas wakacji Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizuje ciekawe zajęcia praktyczne, które mają na celu poszerzenie wiedzy w ramach nauk ścisłych, poznanie nowoczesnych technik badawczych wykorzystywanych na zajęciach przez studentów kierunku farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna i kosmetologia.

Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych, w godzinach 10.00 – 12.30 (15 godzin lekcyjnych na blok tematyczny) i tylko w 15 osobowych grupach ćwiczeniowych.

W ramach „Wakacji na FARMIE” uczestnicy otrzymają:

 

„Przyjdź do nas, ubierz fartuch poczuj się jak student”
„Zrób zdjęcie, wrzuć na insta, wygraj konkurs”

 
studenci notujący w skoroszycie

 

REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
  5. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 01 czerwca do 30 czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/wakacje-na-farmie

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

 

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz ze wskazaniem konta bankowego i terminu dokonania opłaty za udział w zajęciach.

 

Opłata za udział w jednym bloku tematycznym wynosi 120,00 złoty brutto.