W środę 19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego w IV LO w Katowicach. W czasie akademii Pani Dyrektor Katarzyna Ziemiec podsumowała rok szkolny mówiąc o sukcesach uczniów, wygranych w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz o wysokich średnich, jakie uczniowie otrzymali kończąc rok szkolny. W imieniu Rady Rodziców do Dyrekcji, nauczycieli  oraz uczniów zwróciła się Pani Ewa Żywirska dziękując gronu pedagogicznemu za wkład pracy w nauczaniu a uczniom za osiągnięcia i sukcesy. Uczniowie z najwyższymi średnimi otrzymali z rąk Pani Dyrektor Świadectwa z wyróżnieniem.

Cześć artystyczną akademii przygotowała klasa 1c wraz z wychowawczynią P. Iwoną Szymańską.

Zapraszamy do galerii.