W ramach akcji "Szkoła pamięta":

  • uczniowie kl. II d22 X br. byli na lekcji muzealnej w Muzeum Historii Katowici zwiedzili wystawę „ Z dziejów Katowic”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja, w której przedstawiono historię trzech powstań śląskich i plebiscytu w 1921r.
  • klasa I d przed Świętem Zmarłych pójdzie zapalić znicze na grobach powstańców śląskich i pod Pomnikiem Bohaterów w Bogucicach.