Prosimy o zapoznanie się z plakatem oraz materiałami edukacyjnymi dotyczącymi organizowanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 5 w Katowicach akcji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.