Z wielka radością informujemy że Klub Młodego Odkrywcy "Odkrywczy Maczek":


1. znalazł się wśród 5 szkół z Polski, które wygrały konkurs "Mistrzowie KMO". W nagrodę otrzymamy 1500zł do wykorzystania na działania klubu oraz Centrum Nauki Kopernik, który był organizatorem konkursu nagra o naszym klubie film.


2. KMO :Odkrywczy Maczek" zakwalifikował się do projektu "Badacze KMO", który będziemy realizować z jednym z klubów ze śląska. Otrzymamy zestaw do wykonania prób badawczych a później będziemy opracowywać wyniki. Projekt będzie realizowany do czerwca. Projekt jest realizowany przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Uniwersytetem Śląskim - Wydział nauk technicznych.