Miłosz Piotrowski jest laureatem wojewódzkiego konkursu "Śladami powstań śląskich" zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzisiaj (22 czerwca) odbyła się gala laureatów.

Uroczystość odbyła się w 99 rocznicę wkroczenia polskich wojsk na Górny Śląsk, czyli w rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w wydarzeniu wzięła udział Beata Białowąs - członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wygłosiła przemówienie, w którym doceniła uczestników i ich chęci propagowania pamięci o powstaniach śląskich oraz wręczyła nagrody.