Z wielką radością informujemy, że ukazała się w druku publikacja projektowa programu Erasmus+ "Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych", jaki realizowało IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach w terminie: 1.09.2017r do 31.08.2019r.

Autorkami publikacji są nauczycielki IV LO: Katarzyna Trajdos - matematyka, Lucyna Pawłowska  - język angielski, Kinga Paulewicz - Sopala - język angielski.

Publikacja zawiera:

 • Wnioski z analiz badania sondażowego uczniów na wstępie, dotyczącego stosowania dobrych praktyk w nauczaniu matematyki
 • Efekty wdrażania działań projektowych według opinii uczniów oraz wnioski z obserwacji pracy szkół partnerskich
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania, w tym: 
  • Zadania matematyczne z kontekstem realistycznym
  • Katalog pomysłów do pracy metodą projektu
  • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki
  • Wykorzystanie projektów eTwinnig jako metody pracy w rozwijaniu kompetencji matematycznych i informatycznych
  • GeoGebra jako narzędzie aktywizujące na lekcjach matematyki
  • Konkursy matematyczne  - katalog pomysłów

 

Publikacja jest dostępna : Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych