Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem od 2012 r. współpracuje z Miastem Katowice realizując różne projekty o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym skierowane do  mieszkańców Miasta Katowice.

Aktualnie Stowarzyszenie Mocni Razem w ramach realizowanych w partnerstwie z Miastem Katowice projektów prowadzi w Katowicach Zawodziu Centrum Aktywności Lokalnej  w tym Dzielnicową Akademię Seniora oraz w Szopienicach Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia.

Działania kierowane do mieszkańców miasta w ramach realizowanych projektów są bezpłatne.

 

 

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.mocnirazem.org

 

Z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem

509 233 227