Prezydent Miasta Katowice przedstawia wprowadzone od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia) nowe zasady bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. z 24 marca 2020 r. , poz. 522):

▪ograniczenia w przemieszczaniu się – zakaz przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi; pieszo przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

▪ograniczenie liczby pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego (w autobusie, tramwaju przewozić można nie więcej osób, niż połowa miejsc siedzących);

▪całkowity zakaz zgromadzeń.

Obostrzenia co do  przemieszczania się i zakazu zgromadzeń (spotkania, zebrania) nie dotyczą  wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Należy jednak stosować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pomiędzy pracownikami oraz stosowania środków dezynfekcji.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną w mocy pozostają dotychczasowe zasady/wytyczne przekazane Państwu we wcześniejszych informacjach i poleceniach.

 

Bezwzględnie polecam dalsze wdrażanie pracy zdalnej. Przypominam, że kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za organizację sposobu pracy zdalnej oraz jej rozliczanie. 

Polecam jednoczenie podjęcie następujących działań prewencyjnych:

  1. w pomieszczeniu biurowym Urzędu należy zapewnić odległość między pracownikami nie mniejszą niż 1,5 metra;
  2. wykonywanie - we własnym zakresie - profilaktycznego monitoringu zdrowia przez pracowników, co powinno polegać m.in. na pomiarze temperatury ciała przed wyjściem do pracy. W przypadku złego samopoczucia i podwyższonej temperatury ciała należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ.

 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

  Marcin Krupa