Godzina

Wydarzenie

9.00

Spotkanie wychowawców z klasami

9:10 - 9:30

Reportaż o Patronie- prezentacja uczniowska

9:35 - 10:35

Spotkanie z Ryszardem Mozgolem, Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Prezentacja unikatowych zdjęć żołnierzy I Dywizji Pancernej. „Baca" i jego "owieczki". 1. Dywizja Pancerna na belgijskim szlaku w 1944 r

10:40

Film „Niepokonany. Opowieść o Generale Stanisławie Maczku.”

Po filmie dyskusja klasowa na temat:

Czy wartości wyznawane przez pokolenie Generała Maczka mają odzwierciedlenie w wartościach, którymi kieruje się współczesna młodzież?

11:50

Ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie dla klas I