Olimpiada Wiedzy o Prawie to pierwszy w Polsce nowatorski w skali kraju pomysł II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem w XXIV edycji objęli: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Ostrołęki, Kancelaria Adwokacka Ostrołęka - Paweł Niewiadomski. Akceptacja przedsięwzięcia XXIV edycji Olimpiady: Marszałek Sejmu RP, Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest pod patronatem: Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. Komitet Główny XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce zwraca się z uprzejmą prośbą za Państwa pośrednictwem o rozpowszechnienie Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Prawie w szkołach. Prosimy o umieszczenie Regulaminu olimpiady na stronie internetowej szkoły lub podanie linku do strony internetowej Olimpiady: WWW.olimpiadaprawa.pl , który przesyłamy w załączeniu. Olimpiada cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Termin składania zgłoszeń do 15 X 2022r. poprzez stronę internetową www.olimpiadaprawa.pl Za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby serdecznie dziękujemy. Z wyrazami szacunku, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU GŁÓWNEGO mgr Adam Ochenkowski