Uprzejmie informujemy, że po odbiór świadectw dojrzałości można zgłaszać się do sekretariatu szkoły 10 września 2021 od godziny 12.00