Z przyjemnością informujemy,

że IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka w Katowicach otrzymało po raz drugi dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” - Priorytet 3.
Kwota dotacji wynosi 15.000 zł (12.000 zł – wsparcie Programu + 3.000 zł – wkład własny) i zostanie przeznaczona na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej. Otrzymane środki będą wydatkowane do końca roku 2022.
Uczniowie, nauczyciele i Rada Rodziców będą mieli realny wpływ na propozycje tytułów książek, które zostaną zakupione. W związku z tym przewidujemy przeprowadzenie badań ankietowych wśród społeczności szkolnej oraz konsultacje z Radą Rodziców.
Oprócz zakupów zorganizowane zostaną także akcje czytelnicze. Nad przebiegiem realizacji programu czuwać będzie nasza biblioteka szkolna.
Zapraszamy do śledzenia szczegółów na stronie internetowej szkoły oraz na profilu Fb biblioteki (BibliotekaMaczka).

Zapraszamy!