Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach prosi o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej listem Wicekuratora Oświaty skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.