Szanowni Państwo,

 

informujemy, że 26 sierpnia br. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające zarządzenie Nr 2397/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny”.

W związku z powyższym, ,,Katowicki Diament Edukacyjny” został wycofany z obiegu prawnego i nie ma podstaw do dalszego procedowania przez Państwa wniosków złożonych w placówkach, zgodnie z zapisami uchylonego Regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze zostanie przez miasto Katowice zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a o dalszych postanowieniach w tej sprawie będą Państwo informowani na bieżąco na stronie szkoły www.maczek.edu.pl