3 IX br.braliśmy  udział w obchodach z okazji  82 rocznicy wybuchu  II wojny światowej.Uroczystość odbyła się przy pomniku ku czci poległych w czasie powstań śląskich  i w  II wojnę światowej w Katowicach Bogucicach.

Zapraszamy do galerii.