W  Urzędzie Miasta Katowice działa Gminne Biuro Spisowe.
Starając się dotrzeć do największej grupy mieszkańców dodatkowo pojawiamy się w różnych miejscach naszego miasta.

W najbliższą sobotę, 26 czerwca, będziemy na Was oczekiwać podczas festynu „Przywitaj Wakacje z Sąsiadami” w Zarzeczu!
Być może wśród Waszych znajomych jest osoba, która potrzebuje pomocy by się spisać, a nie może przyjechać do centrum miasta.

Profesjonalista z Gminnego Biura Spisowego od 15:00 do 17:00 pomoże wszystkim chętnym się spisać w MDK Zarzecze!

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Wypełnić  formularz  spisowy można także przez Internet: spis.gov.pl.

W naszym Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 są specjalnie uruchomione 2 stanowiska do samospisu czynne w godzinach otwarcia naszego Urzędy.

Samospis internetowy to również prosta i bezpieczna metoda.

O kolejnych naszych spotkaniach w terenie czytaj na www.katowice.eu oraz profilu miasta na facebooku Facebook.com/Katowice.eu.

Proszę, przekaż te informację znajomym.
Do zobaczenia! 

Grzegorz Kleszcz

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Katowicach

Urząd Miasta Katowice