18 października klasa 1bcP uczestniczyła w Europejskim Dniu Statystyki, który zorganizował Urząd Statystyczny w Katowicach. W czasie wizyty w Urzędzie uczniowie zapoznali się z tematyką dotyczącą:

  • Spisów powszechnych (historia spisów ludności na ziemiach polskich, PSR 2020, NSP 2021),
  • Podstawowych badań ankietowych (ich cel, metody realizacji oraz wykorzystywanie wyników), identyfikacja tożsamości ankietera,
  • Portalem Informacyjnym Statystyki Publicznej,

oraz

  • Praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej (publikacje, wybrane bazy danych).

Wydarzeniu towarzyszyła będzie wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Historia spisów powszechnych w Polsce w świetle publikacji statystycznych”.

20 października ustanowiono Europejskim Dniem Statystyki (European Statistics Day) z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESCB).