Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia - w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2021 roku hasłem przewodnim jest "Zbudować sprawiedliwszy i zdrowszy świat."

Na obchody naszego Maczkowskiego Dnia Zdrowia zapraszamy szkolną społeczność w najbliższy wtorek, 13 kwietnia – w tym dniu odbędą się dla wszystkich klas wykłady online (na żywo) na platformie MS Teams, udostępnione także zostaną prezentacje multimedialne o tematyce prozdrowotnej przygotowane przez naszą młodzież.

Na lekcjach biologii i WF-u prowadzone są zajęcia w ramach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.