6 kwietnia przypada Dzień Przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.  

Poprzez udział w programie i działaniach  związanych z Dniem Przedsiębiorczości uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Dzięki udziałowi w programie klasa 2f pozna możliwości zatrudnienia. Uczniowie będą mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku,  zdobędą również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie. A wszystko to w  Urzędzie Statystycznym w Katowicach.

Organizatorem Dnia Przedsiębiorczości jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.