4 grudnia  w Maczku obchodziliśmy Barbórkę -  święto górnicze. Koło regionalne przygotowało dla uczniów poczęstunek. Był śląski kołocz, krupnioki i chleb z "tustym". Górnicy w tradycyjnych mundurach odwiedzili klasy, przegrywając śląskie melodie.