Jak co roku Samorząd Uczniowski ( w tym roku po raz pierwszy wraz z Kołem Wolontariatu) uczestniczy w akcji "Podaruj Znicz na Kresy". Chcemy zebrać i przekazać znicze na opuszczone groby Polaków na Kresach . Prosimy każdą klasę o przyniesienie 4 zniczy czerwonych i 4 białych do piątku 22 października do sali nr 14 do profesor K. Włodarczyk.