W zeszłym tygodniu uczniowie klasy 3b wzięli udział w warsztatach „Zostań ratownikiem medycznym” w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Młodzi lekarze, w ramach projektu „W SUMie studiuj” z wielkim zaangażowaniem trenowali z nami podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Kapał z nas (dosłownie!) ratowniczy pot.

Do naszej dyspozycji były także sale symulacyjne: operacyjna, porodowa, pediatryczna i intensywnej terapii. Poznawaliśmy w nich podstawowy sprzęt medyczny: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory czy laryngoskopy.  W symulatorze ambulansu mogliśmy wczuć się w atmosferę akcji ratunkowej.

Trening samodzielnego podejmowania decyzji i prowadzenia działań w warunkach imitujących rzeczywiste środowisko pracy w zawodach medycznych jest dla studentów bezcenny, a Centrum Symulacji Medycznej jest nowoczesnym ośrodkiem który to umożliwia. Dla nas to doskonałe miejsce do poszerzania wiedzy biologicznej i do „przymiarki” pod kątem podejmowania w przyszłości studiów medycznych. Pierwsze defibrylacje i intubacje za nami!