W roku szkolnym 2020/2021 otwieramy nowy profil, klasę z elementami edukacji architektury!

Jeżeli chcesz rozwijać i zwiększać kompetencje matematyczne, naukowo- techniczne, informatyczne, inicjatywę i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku angielskim w poszerzeniu o słownictwo z zakresu architektury i budownictwa to ta klasa jest dla Ciebie!

Wprowadzone dodatkowe przedmioty będą w szczególności rozwijały:

  • wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne,
  • umiejętności rozróżniania podstawowych styli i elementów porządków architektonicznych,
  • tworzenie rysunków i modeli za pomocą komputera,
  • zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, estetycznymi, ergonomią, wymogami praw w architekturze,
  • myślenie twórcze
  • umiejętności logicznego myślenia
  • umiejętności stosowania poznanych algorytmów matematycznych.

Treści nauczania z przedmiotów związanych z architekturą będą wprowadzane we współpracy z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 

Absolwent tej klasy będzie przygotowany w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach architektonicznych, urbanistycznych, kierunkach związanych z architekturą krajobrazu oraz innych kierunkach technicznych.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do wszystkich klas znajdziecie w strefie kandydata.

Zapraszamy!