Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY IV LO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ewa Żywirska Przewodniczący Rady Rodziców
Iwona Szreter-Kulisz Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Anna Halicka Skarbnik Rady Rodziców
Marek Syrkiewicz Skarbnik Rady Rodziców
Izabela Niezgoda Sekretarz

 

APEL DO RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat w bieżącym roku szkolnym na rzecz Rady Rodziców przy IV LO.

Pieniądze przekazane przez Rodziców są przeznaczane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i na cele statutowe, na które szkoła nie otrzymuje dotacji.

W celu zaplanowania Naszych wydatków prosimy o wypełnienie deklaracji wpłat (proponowana kwota i termin wpłat), na podstawie których oszacujemy fundusze, którymi będzie można dysponować.

Proponujemy stawkę 150zł.

Prosimy o wpłacanie zadeklarowanych kwot niezwłocznie, ponieważ RR może wydać tylko środki już posiadane.

NUMER KONTA: Alior Bank o/Katowice, ul. Korfantego 117a

61-10600076-0000-3200-0131-4345

W rubryce TYTUŁEM proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza (np. 1a)

Przewodniczący RR

Małgorzata Franczyk

Apel Rady Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO !

W IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach już od dwóch lat działa, powołana z reprezentacji Rodziców wszystkich uczniów tej szkoły Rada Rodziców.
Poza współpracą z Dyrekcją i Nauczycielami jednym z ważnych celów Rady jest pomoc finansowa Szkole i jej uczniom.
W poprzednich latach Rada podjęła uchwałę o dobrowolnej rocznej składce w wysokości 150,-zł . Jednakże kwoty deklarowane przez Państwa mogą być różne w zależności od chęci i zasobności. Zapewniamy o sumiennym rozliczeniu każdej wydanej złotówki. Prosimy uprzejmie o wypełnienie deklaracji na rok 2010/2011 i złożenie u wychowawcy klasy.
Zapraszam na zebranie Rady Rodziców wybranych w klasach przedstawicieli (po zebraniach klasowych) aby dokonać wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.