7 listopada, nasza szkoła wzięła udział w XI Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich. W debatach uczestniczyli: Alan Pawleta, Miłosz Piotrowski, Dominik Strzelczyk, Jakub Pytlik, Piotr Woźnicki i Natalia Konieczna. Tezy, z którymi przyszło nam się zmierzyć brzmiały:

  1. Należy pogłębiać proces restrukturyzacji na Górnym Śląsku.
  2. Dominacja narracji o prawie do samostanowienia narodów jest negatywnym zjawiskiem.
  3. Za lepszy należy uznać alternatywny świat, w którym religiami dominującymi pozostały religie politeistyczne.