Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka informuje, że obecnie Kuratorium Oświaty w Katowicach rozpatruje zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z art. 92d ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1481 ze zm.). Jednak, w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie.