W ostatnich miesiącach  Szkoła realizowała program Klimat to temat!, którego celem  było przybliżenie uczniom i uczennicom tematu zmiany klimatu, jej przyczyn i skutków na poziomie zarówno globalnym, jak i lokalnym. Program położył szczególny nacisk na perspektywę kobiet w zmianie klimatu, gdyż skutki tej zmiany uderzają w kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu niż w mężczyzn. Podczas programu, uczniowie naszej szkoły  dowiedzieli się, jakie są przyczyny zmiany klimatu i jaką rolę odgrywają tutaj rewolucja przemysłowa i globalne współzależności. Zapoznali się ze skutkami zmiany klimatu oraz przyjrzeli się, jak wpływają one na życie kobiet, głównie na Globalnym Południu. Poznali Cele Zrównoważonego Rozwoju w kontekście zmiany klimatu, dowiedzieli się, jak zmiana ta może wpłynąć na osiągnięcie Celów oraz jak ich osiągnięcie może pomóc w walce ze zmianą klimatu.  Ponadto, uczennice realizujące projekt (z klasy 1AG), miały za zadanie przygotować w szkole lub w lokalnej społeczności kampanię informacyjną na temat zmiany klimatu. Kulminacyjnym punktem był Tydzień Edukacji Globalnej, który miał miejsce w dniach 18-24 listopada 2019. Nasza Szkoła zrealizowała projekt o nazwie „s.o.s. dla planety”, w ramach którego zorganizowany został happening - pokaz mody,  pod hasłem „Zachowaj piękno, nie pozwól sobie na takie jutro”. Uczennice przygotowały prezentację na temat skutków zmiany klimatu, która była emitowana na ekranach szkolnych, a w ostatnim dniu TEG-u odbyła się degustacja dań, stworzonych z produktów ekologicznych, która stała się zaproszeniem do dyskusji na temat wpływu rolnictwa na zmianę klimatu.

W programie wzięło udział ponad 60 szkół, a projekty młodzieżowe zrealizowane zostały w ponad 40. Informacje o projekcie znajdują się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej

Informacje: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci/podsumowanie-teg-z-klimatem