Maczkowski Wieczór Naukowców to spotkanie z nauką i naukowcami. 

 

Wykłady popularnonaukowe poprowadzą m.in. Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego . Zapraszamy serdecznie 18 marca 2020r na godz. 16.00 do IV LO.

 

Gościem specjalnym będzie Mirosław Neinert.  Aktor teatralny i filmowy (zagrał m.in. w „Cholonku”, „Jesteś Bogiem”, „Kryminalnych”), reżyser, dyrektor Teatru Korez. Trzykrotny laureat „Złotych masek”, zdobywca głównych nagród na Festiwalu Monodramu Współczesnego w roku 2008, Nagrody Aktorskiej na XII Ogólnopolskim Festiwalu Komedii TALIA 2008, Grand Prix XVI Międzynarodowego Festiwalu „Zderzenie” w Kłodzku i wielu innych. Mel Gibson górnośląskiej kultury.

 

dr Beata Rothkegel - O liczbach pierwszych

pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego;  Instytut Matematyki; specjalność: algebra i teoria liczb

Zagadnienie odróżniania liczb pierwszych od złożonych i rozkładanie tych ostatnich na czynniki pierwsze uchodzi za najważniejsze i o dużym praktycznym znaczeniu w arytmetyce... Sama powaga nauki zdaje się wymagać, aby dołożyć wszelkich możliwych starań do rozwiązania tak eleganckiego i tak słynnego zagadnienia.

K. F. Gauss, Disquisiones Arithmeticae, (1801)

W trakcie wykładu powiemy o własnościach liczb pierwszych i poznamy kilka metod (testów pierwszości) pozwalających sprawdzić czy liczba naturalna jest liczbą pierwszą.

 

prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska  - Wymiana naukowa – Guangzhou Maritime University case study

Prof. UE w Katowicach, dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości, Kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Autorka ponad 180 artykułów naukowych, w tym publikowanych na tzw. liście filadelfijskiej, recenzent naukowy w renomowanych czasopismach.  Autorka 3 monografii naukowych. Promotor doktoratów, kierownik projektów naukowych, Visiting Profesor w North China University of Technology w Pekinie oraz Univeristy of Zagreb. Wykłady w Niemczech, Francji, Finlandii, na Cyprze, Hiszpanii w Korei Pd., Chinach (biegle 3 języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski + Chiński w trakcie nauki)

Wykład dotyczy systemu edukacji w Chinach, różnic kulturowych, z którymi trzeba się liczyć studiując w Chinach oraz ucząc w Chinach.

 

Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem" – Uniwersytet Śląski Katowice - Tajniki umowy o pracę

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa zajmująca się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Określa ono, jakie zasady powinny panować między nimi, jakie zobowiązania, prawa i obowiązki posiada każda ze stron. Źródłem norm jest Kodeks pracy. Kodeks Pracy dział 9

W czasie wykładu zostaną poruszone tematy

  • Co należy wiedzieć o pracy młodocianych?
  • Kiedy pracodawca może zatrudnić młodocianego,
  • Jak  zawierać umowy
  • Obowiązki pracodawcy wobec młodocianego
  • pisaniu listu motywacyjnego i CV

 

Dr Ewa Długosz  Dopalacze - zagrożenie na własne życzenie

dr nauk farmaceutycznych, mgr farmacji - długoletni wykładowca Katedry Technologii Postaci Leku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Farmacja, obecnie współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych- na kierunku Dietetyka i Kosmetologia. Pracę naukową łączy z pracą w zawodzie farmaceuty. Zainteresowania - farmakognozja, fitochemia i technologia farmaceutyczna.