Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach zobowiązuje Rodziców i Uczniów do bieżącego i systematycznego odbierania wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan.