Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje
o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2020”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego