Koło powstało w roku szkolnym 2017/2018 i skierowane jest do uczniów naszego liceum, którzy interesują się językiem angielskim, kulturą krajów angielskiego obszaru językowego i zainteresowani są uczestniczeniem w konkursach językowych.


W ramach działalności koła organizowane są wyjścia na przedstawienia w języku angielskim, wyjścia do kina na filmy w języku angielskim, propagowane jest czytanie literatury w oryginale w ramach biblioteczki szkolnej w języku angielskim.


W ramach działalności koła, nauczyciele przygotowują uzdolnionych językowo uczniów do Olimpiady Języka Angielskiego, a także do Międzynarodowego Konkursu „ Fox” i innych konkursów propagujących znajomość gramatyki, leksyki i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.


Uczniowie uczestniczą również w wyjściach na Dni Otwarte i Dni Tematyczne organizowane przez wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, a także zapoznawani są z ofertą uniwersytetów brytyjskich.