W listopadzie 2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie pod nazwą "Liderzy Bezpieczeństwa". W szkoleniu wzięli udział reprezentanci uczniów z każdego oddziału oraz  wybrani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. Szkolenie dotyczyło zagrożeń terrorystycznych, katastrofy budowlanej oraz możliwości wystąpienia pożaru w szkole.