W okresie od czerwca 2018r do października 2018r, dwie szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach będą ce koordynatorem projektu  oraz Zespół Szkół Edukacyjno – Wychowawczych w Borkach Wielkich na Ukrainie realizowały  projekt „Ożywić legendy” wygrany w konkursie wniosków w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

 

Szkoły partnerskie poznały się dzięki kontaktom Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach oraz Związku Nauczycieli na Ukrainie.
W czasie trwania projektu miały miejsce dwa spotkania młodzieżowe – w Polsce i na Ukrainie oraz spotkanie robocze nauczycieli w Polsce.

 

Bogactwo kulturowe, jakie posiadają oba kraje uczestniczące w projekcie zostało wykorzystane by pokazać, że legendy regionalne i narodowe mogą być potraktowane, jako materiał promocyjny pokazujący zwyczaje, wierzenia i różnorodność kulturową obu krajów. Legendy były punktem wyjścia do rozmów o historii, kulturze i zwyczajach panujących w obu krajach. Pokazały, że więcej nas łączy niż dzieli. Uczestnicy projektu poznali legendy z każdego kraju. Tytułowe legendy posłużyły również, jako materiał wyjściowy do poprowadzenia lekcji muzealnych czy uczestnictwa w grze miejskiej, warsztatów. Legendy były bazą do stworzenia scenariusza i przedstawienia, które było produktem finalnym spotkań młodzieżowych.

 

W czasie spotkania młodzieżowego w Polsce poznawanie legend było wplecione w poznanie kultury, zwyczajów  i tradycji regionu Śląskiego. Inauguracja spotkania w szkole polskiej rozpoczęła się od poznania tradycyjnych strojów polskich i śląskich używanych w tańcach: polonezie, trojaku, oberku, krakowiaku. Uczestnicy projektu mogli skosztować tradycyjnego śląskiego kołocza przygotowanego przez Koło Regionalne.  Dalej młodzież odwiedziła Nikiszowiec – perłę śląskiej zabudowy, poznając strukturę budowy dzielnic robotniczych. 
Poznając Katowice uczniowie korzystali z aplikacji czytników kodów QR zapoznając się z najważniejszymi miejscami Katowic: wieżą widokową szybu górniczego, Pomnik Powstańców Śląskich, Teatr Śląski, ławeczka Ligonia, Związek Górnośląski. 
W związku Górnośląskim młodzież usłyszała legendy o Heksach, Utopcach I Swietli, zobaczyła tradycyjny strój śląski, jaki zakładały kobiety w dni odświętne, a całe spotkanie okraszone było smakowitym chlebem z tłustym. 
Aby uatrakcyjnić poznawanie kultury Śląska uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach tanecznych w Koszęcinie. Wszyscy wspólnie ćwiczyli trojaka oraz poloneza. Wielką atrakcją okazała się lekcja historyczna związana z historią zespołu Śląsk oraz możliwość mierzenia na sobie strojów śląskich. Dopełnieniem tego dnia był zjazd do Sztolni Luiza w Zabrzu, gdzie młodzież poznała Legendę o Skarbniku, jechała Karlikiem i zobaczyła, jak pracuje kombajn.
Kolejnego dnia grupa projektowała odwiedziła Kraków, tam poznała legendę o dwóch wieżach, legendę o hejnale krakowskim i legendę o Smoku Wawelskim. Wszyscy skosztowali krakowskiego precla. Młodzież odwiedziła też Muzeum Sukiennice, gdzie w czasie lekcji muzealnej pracując w grupach międzynarodowych opisywali obraz Wernyhora J. Matejki. W czasie Dnia Polskiego młodzież mogła skosztować tradycyjnego obiadu śląskiego: rosołu z makaronem oraz klusek, rolady i modrej kapusty. Wszyscy wspólnie niesamowicie bawiąc się przygotowali śląski “szałot” - sałatkę jarzynową, krojąc, szatkując warzywa, który później razem z kluskami z mięsem był kolacją dla wszystkich. W czasie dopołudniowym młodzież intensywnie opracowywała pomysły na scenariusz przedstawienia, który był finałem całego projektu. Wieczorem uczestnicy projektu, aby się zrelaksować śpiewali polskie karaoke.
W ostatnim dniu spotkania młodzieżowego w Polsce uczniowie ćwiczyli układy taneczne, jakie miały się znaleźć w przedstawieniu. 
Każdego dnia, kiedy uczestnicy poznawali legendy, wieczorami wspólnie, w grupach międzynarodowych opracowywali mapy myśli – które stały się pięknymi ilustracjami obrazującymi poznane legendy.

 

Spotkanie młodzieżowe na Ukrainie w październiku 2018r rozpoczęło się od wspólnych uścisków i wielkiej radości z ponownego spotkania. Do późnych godzin wieczornych młodzież śpiewała i tańczyła ciesząc się swoją obecnością. Drugiego  dnia wizyty oglądając tańce i śpiewy  w szkole ukraińskiej młodzież poznała, jak ważne jest szanowanie tradycji i kultury kraju ojczystego. Wieczorowa porą wszyscy uczestnicy spotkania udali się na zamek do Trembowli, gdzie przywitał młodzież Król. Uczniowie otrzymali pochodnie. Historię zamku poznaliśmy w atmosferze tajemniczości prowadzeni drogą do wrót zamku. Uczniowie ukraińscy opowiedzieli  legendę o drewnianej cerkwi i koszuli wyszywanej haftem krzyżykowym. Kolejnego dnia spotkanie cała grupa projektowa udała się do Borszczowa, gdzie w Muzeum Koszul wyszywanych młodzież mogła podziwiać przepiękne stroje mężczyzn i kobiet. Później grupa projektowa udała się do jaskini kryształowej w Krywcze, gdzie młodzież odegrała scenki obrazujące poznaną legendę o władcy podziemnego królestwa. Scenki zostały sfotografowane i posłużyły do wystawy zdjęć. Wieczorem młodzież przygotowała ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniaczkami z czosnkiem, które robiły furorę i każdy z niecierpliwością czekał na kolejną porcję. Czwartego dnia pobytu na Ukrainie grupa projektowa udała się do Krzemieńca, tam uczniowie przedstawili legendę o królowej Bonie. Zorganizowali grę terenową, która odbyła się w scenerii romantycznych ruin zamku w Krzemieńcu. Pogoda dopisywała , rywalizacja byłą zacięta. Każda grupa, a młodzież pracowała w grupach międzynarodowych chciała wygrać. Po przyjeździe z Krzemieńca młodzież udała się do Trembowli, tym razem  do Wyższej Szkoły Teatralnej, aby uczestniczyć w warsztatach sztuki teatralnej, dykcji, ruchu scenicznego. Dodatkową atrakcją były warsztaty makijażu scenicznego. Wieczorem młodzież  zorganizowała próbę przedstawienia na scenie, doprecyzowała układy choreograficzne oraz taneczne.
Kolejnego dnia miał miejsce dzień ukraiński. Od rana młodzież uczestniczyła w warsztatach rzeźby w drewnie pracując na profesjonalnych narzędziach, jednak największą atrakcją okazały się warsztaty haftu krzyżykowego. Każdy uczestnik otrzymał rysunek swojego imienia, który należało wyszyć. Długo po zajęciach młodzież jeszcze chciała wyszywać. Później były warsztaty z robienia pierogów, okazały się one wielką frajda dla wszystkich. Młodzież wyrabiała i ugniatała ciasto a później lepiła pierogi. Pierogi te wszyscy z radością zjedli na obiad. Po obiedzie w grupach międzynarodowych młodzież przygotowała przepiękne dekoracje. Wieczorem młodzież ćwiczyła i robiła próby przed przedstawieniem. Również w czasie spotkania na Ukrainie młodzież tworzyła mapy myśli obrazujące poznane legendy.
Ostatni dzień spotkania na Ukrainie to dzień przedstawienia, wielki sukces projektu!. Młodzież wspaniale odegrała role, zatańczyła poloneza i trojaka, zaśpiewała pieśń ukraińską. 
Przedstawienie było kompilacją poznanych legend w czasie spotkań w Polsce i na Ukrainie. Stroje, jakie miało młodzież w czasie przedstawienia były autentyczne i kolorowe. Cele projektu zostały zrealizowane. 

 

Młodzież:

  • Poznała kulturę i zwyczaje obu krajów 
  • Rozwinęła kompetencje językowych 
  • Rozwinęła talenty i umiejętności aktorskie, reżyserskie, plastyczne, muzyczne
  • Rozwinęła kompetencje społeczne
  • Nabyła umiejętności debaty, dyskusji, planowania, bycia liderem, odpowiedzialności
  • Przezwyciężyła stereotypy
  • Odnalazła i opisała legend 
  • Przygotowała wspólne przedstawienie dotyczące wybranych legend

Młodzież rozwinęła się twórczo, poznała swoje dobre strony, nawiązały się przyjaźnie międzynarodowe.