W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach realizowane były/są projekty Erasmus+

 1. Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych: 2017-2018
 2. Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji: 2015-2017
   

„Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych“

 

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności matematycznych uczniów szkół projektowych, zmiana ich nastawienia do uczenia się matematyki, pokazanie uczniom zastosowania matematyki w życiu codziennym. Drogą do osiągnięcia ww. celów ma być zastosowanie na lekcjach matematyki pracy metodą projektu, nowych metod aktywizujących, gamifikacji, TIK.

 

 1. Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017r. - 31.08.2019r.
 3. Partnerem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka jest:
 • Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli Somma Vesuviana Napoli z Włoch oraz
 • Liceul Tehnologic “Henri Coanda” Ramnicu Valcea z Rumunii.
 1. Beneficjentem projektu są uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach oraz szkół partnerskich.
 2. Projekt obejmuje następujące działania:

dla wszystkich chętnych uczniów:

 • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany “Nasze miasta oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
 • konkurs na film w języku angielskim p.t.„Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
 • zajęcia z języka angielskiego ‘Maths in English’
 • warsztaty „Jak zrobić książeczkę elektroniczną”
 • warsztaty „Przygotowanie gry miejskiej”

dla uczniów klas drugich (dodatkowo, na drodze rekrutacji):

 • praca w grupie eksperymentalnej
 • praca metodą projektu
 • bezpłatna tygodniowa wymiana międzynarodowa
 1. Językiem projektu jest język angielski.
 2. Harmonogram wyjazdów międzynarodowych uczniów i nauczycieli:
 • Styczeń 2018- moduł szkoleniowy „Praca metodą projektu” odbywający się w Polsce
 • Kwiecień 2018- moduł szkoleniowy „Metody aktywizujące” odbywający się w Rumunii
 • Maj 2018 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Włoch
 • Październik 2018 – wizyta uczniów z Włoch i Rumuni w Polsce
 • Styczeń 2019 – Moduł szkoleniowy „Angielsko – TIKowa matematyka na Olimpiadzie” odbywający się we Włoszech.
 • Maj 2019 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.
 1. W ramach projektu odbędzie się jedno spotkanie koordynatorów:
 • W październiku 2017 roku we Włoszech

 

 

„Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”

 

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.

 

Tematem wiodącym projektu jest metoda CLIL ( Content Language Integrated Learning), która ma na celu naukę wybranych przedmiotów w j. obcym oraz nauczanie j. obcego w połączeniu z nauką przedmiotową. Założeniem projektu jest przeszkolenie nauczycieli przedmiotów ścisłych takich jak: biologia, fizyka, informatyka a także historia, którzy w ramach szkolenia tą metodą otrzymają pakiet metodologiczny oraz zajęcia praktyczne z jej wykorzystaniem.

 

 1. Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 2. Projekt realizowany był w terminie 01.09.2015-31.08.2017.
 3. Partnerem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka jest Anafartalar Ticaret ve Meslek Lisesi w Ankarze w Turcji.
 4. Beneficjentem projektu są uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 5. Projekt obejmuje przygotowanie kulturowe, językowe, bezpłatną tygodniową wymianę międzynarodową w pierwszym i w drugim roku trwania projektu, dwie konferencje metodyczne dla nauczycieli, ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu.
 6. Językiem projektu jest język angielski.
 7. Harmonogram wyjazdów międzynarodowych uczniów i nauczycieli:
 • Luty 2016- Konferencja metody CLIL odbywająca się w Polsce
 • Kwiecień 2016- wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji
 • Czerwiec  2016- wizyta uczniów tureckich w Polsce
 • Luty 2017- Konferencja dotycząca nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej odbywająca się w Turcji
 • Kwiecień 2017- wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji
 • Czerwiec  2017- wizyta uczniów tureckich w Polsce

W ramach projektu odbędą się trzy spotkania koordynatorów:

 • W listopadzie 2015 w Turcji
 • W grudniu 2016 w Polsce
 • W czerwcu 2017 w Turcji