Projekt eTwinning „Smart Cookies – peer learning in Maths going viral” dotyczy matematyki, języka angielskiego i TIK. 

Zakłada współpracę pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, a  Prywatną Żydowską Szkołą Ulus w Beşiktaş w Turcji w okresie od 23.09.2019r. do 31.03.2019r. 

W projekcie wykorzystamy metodę aktywizującą –„peer learning” oraz pracę metodą projektu, aby zaangażować uczniów do tworzenia tzw.”tutoriali”, czyli krótkich filmów video z instruktażem, jak rozwiązywać danym problem matematyczny. 

Uczniowie, pracując w grupach metodą projektu, będą tworzyć takie filmy, ucząc w nich swoich rówieśników zleconego przez nauczyciela zagadnienia.  Nauczyciele matematyki ze szkół partnerskich przeanalizują program nauczania matematyki w klasie pierwszej szkoły średniej i wybiorą po 2 zagadnienia do realizacji dla grupy uczniów polskich oraz 2 zagadnienia dla uczniów tureckich.  Uczniowie polscy będą tworzyć „tutoriale” dla uczniów tureckich i odwrotnie.  Wspólnie stworzą film do ostatniego, piątego zagadnienia.  Oprócz filmików, uczniowie stworzą narzędzia online (korzystając z Google forms, portalu Quizziz), dostarczające informację zwrotną, co zapamiętali z filmu ich rówieśnicy.  Dodatkowo zostanie stworzony przez uczniów słownik kluczowych pojęć matematycznych, wykorzystanych w filmikach, na wirtualnej tablicy Padlet.

Dzięki temu projektowi: uczniowie dalej będą budować pozytywne nastawienie do uczenia się matematyki (zakładamy, że filmik zrobiony przez ich rówieśników z innego kraju, wzbudzi ich zainteresowanie), rozwijać kompetencje matematyczne, słownictwo matematyczne w języku angielskim, posługiwanie się narzędziami TIK (tworzenie video, quizy online, padlet, TwinSpace).

Strona projektu:  https://twinspace.etwinning.net/94510/pages/page/756404

WebQuest: https://numericalsets.blogspot.com/

Prezentacja grupy projektowej i szkoły: https://www.youtube.com/watch?v=trtkWd7xuDY&feature=emb_logo