Dyżury

Pedagog szkolny – mgr Hanna Żyrek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.30. – 15.15. 8.45. – 15.15. 8.30. –9.50. 14.30. – 16.30. 8.30. –9.50. 10.35. – 12.15.

Pedagog pełni funkcję doradcy zawodowego w szkole.

Dyżur psychologa – mgr Maria Poloczek

(zapisy u pedagoga szkolnego)

Nauka drogą sukcesu na śląsku

Wszystkich zainteresowanych i spełniającym łącznie następujące warunki przypominamy:

  1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na obszarze województwa
  2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych (tj. 1008 zł)
  3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, technologia informatyczna) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60 (max.30 punktów)
  4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00 (max. 15 punktów)

fakultatywnie: udział w olimpiadach/konkursach/turniejach (max.15 punktów)

Wysokość miesięczna stypendium na cele edukacyjne:
250 zł - 20-45 punktów
350 zł - 46-60 punktów

W trakcie otrzymywania stypendium stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela - opiekuna stypendysty zatrudnionego w szkole ucznia.

Więcej informacji i formularze wniosków u pedagoga szkolnego.

Stypendium "Prymus"

Stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS III edycja!
 
Ważna informacja dla uczniów, którzy uzyskali średnią 5,15 i więcej z obowiązkowych przedmiotów, mają bardzo dobre zachowanie i mieszkają w Katowicach (również maturzyści).
Wniosek o stypendium należy złożyć do 31 lipca w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice (pokój 7) na ul. Kopernika 14 (od 7.30.-15.30.) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacje, wniosek i regulamin stypendium Prymus na stronie
oraz u pedagoga szkolnego

Jak być solidarnym z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS?

Zapraszamy uczniów i rodziców naszej szkoły na spotkanie z Edwardem Bożkiem (Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od substancji psychoaktywnych) pt. "Jak być solidarnym z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS?" 11.12., godz. 1900

Organizator i miejsce spotkania: Klub Młodzieżowy "Wysoki Zamek", ul.Gliwicka 96a, wstęp wolny

Wiadomość dla Rodziców

"Twoje dziecko w przedszkolu i szkole".

W prezentacji multimedialnej mogą Państwo zapoznać się m.in. w jaki sposób 
szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną i jaki wpływ mają 
Państwo jako Rodzice na udzielanie tej pomocy. Miłej lektury.
Powyższy poradnik znajduje w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.

Dyżur psychologa

W środy w naszej szkole odbywają się regularne dyżury psychologa mgr Marii Poloczek. Zachęcamy młodzież i rodziców potrzebujących takiego wsparcia.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do mgr Hanny Żyrek - pedagoga szkolnego do wtorku każdego tygodnia.

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.