INFOSTR@DA - Roboty Lego Mindstroms

                        

11 stycznia 2017r uczniowie klasy 3c uczestniczyli w warsztatach Roboty LEGO MINDSTROMS w ramach cyklu spotkań INFOSTR@DA. Warsztaty miały miejsce na terenie naszego liceum a prowadził je Pan Dawid Stojanowski współpracujący z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach, która jest pomysłodawcą INFOSTR@DY.

http://matematykawmaczku.blogspot.com/2017/01/infostrda-roboty-lego-mindstroms.html

POWIADOMIENIE

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

10.01.2017

Obszar

całe województwo śląskie

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 10.01.2017 r. (wtorek) jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (lokalnie również dwutlenku siarki) będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła.

W dniu 11.01.2017 r. (środa) jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła; jedynie w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

  • wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
  • nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

10.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

Wyniki konkursu - Matematyka - Lubię To!


I miejsce - Adrianna Szymańska - klasa1e  II miejsce - Aleksandra Schejbal - klasab2d  III miejsce - Jula Stadler - klasa 1c  wyróżnienie - Oliwa Nit Klasa 3a

I miejsce - Ada Szymańska - 1e                       II miejsce - Aleksandra Schejbal - klasa 2d       III miejsce - Julia Stadler - klasa 1c          wyróżnienie - Oliwia Nit klasa 3a

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach wzięli udział w KONKURSIE MATEMATYCZNO-PLASTYCZNYM „Matematyka - Lubię to!”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyka - Lubię to!” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
a. etap I - szkolny,
b. etap II - finał ogólnopolski.

Zadaniem uczestników Konkursu było zilustrowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyka - Lubię to!”. Każdy uczestnik Konkursu wykonywał własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik Konkursu nadawał tytuł swojej pracy, dodatkowo mógł dodać krótki opis.

Prace były ocenione pod względem:
- zgodności z tematem,
- kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik,
- walorów artystycznych i estetycznych

Komisja konkursowa w naszej szkole po długich naradach wyłoniła zwycięską pracę etapu szkolnego:

I miejsce zdobyła praca Adrianny Szymańskiej z klasy 1e - praca została wysłana by wziąć udział w konkursie ogólnopolskim - ogłoszenie wyników 16 styczna 2017r.
II miejsce - Aleksandra Schejbal - klasa 2d
III miejsce - Julia Stadler - klasa 1c
Wyróżnienie: - Oliwia Nit - klasa 3a


GRATULUJEMY!

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. To wizja nowego kraju, w którym podziały między bogatymi a biednymi zostają zniesione. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.

Uczniowie naszej szkoły, kolejny już raz, wzięli udział w zbiórce artykułów spożywczych i środków higienicznych w ramach akcji „SZLACHETNA  PACZKA”. Szczególne podziękowanie dla Kuby  Silskiego z kl.II d który koordynował w/w działania. Artykuły zgromadzone w IV LO trafiły do rodziny z Siemianowic Śląskich. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom, którzy włączyli się w akcję zbiórki.

VI edycja "Uniwersytet Pomaga"

      

W grudniu 2016r., IV LO w Katowicach po raz szósty włączyło się w akcję „Uniwersytet Pomaga’’, która miała wspomóc schroniska z Katowic, Sosnowca, Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej.

W szkole została przeprowadzona zbiórka suchej karmy, kocy i środków pieniężnych.
Za ogromne zaangażowanie młodzieży w działania charytatywne na rzecz pomocy zwierzętom z całego serca DZIĘKUJEMY!

Wydarzeniem podsumowującym akcję była konferencja pt. „Dzień edukacji na rzecz zwierząt”, zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Wigilie przy Europejskich Stołach 2016r

21 grudnia, odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu:"Wigilie przy europejskich stołach". Jak co roku, uczniowie klas pierwszych i drugich przygotowali przepyszne specjały świąteczne różnych krajów Unii Europejskiej. Tegorocznymi zwycięzcami byli: I miejsce-klasa IIc, II miejsce-klasa IIb1 i IIe, III miejsce-klasa IIa, wyróżnienia- klasa Ia i Id. Konkursowi towarzyszył koncert kolęd w różnych językach, w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły.

Podkategorie

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 28th.