Bezpieczne wakacje – list Śląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającymi się wakacjami zadaniem nas wszystkich jest zapewnienie wypoczywającym uczniom jak najlepszych warunków, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Przypominam, że wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie wakacji w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu stacjonarnego i wędrownego podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. Każda zgłoszona i zatwierdzona przez kuratora oświaty forma wypoczynku jest umieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wypoczynek.men.gov.pl

Zachęcam Rodziców i opiekunów dzieci do pozyskiwania informacji o wypoczynku, na który ma pojechać dziecko, sprawdzenia czy jest on zarejestrowany i zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na:
• warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
• kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone Wasze dziecko,
• zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku,
• program wypoczynku,
• regulamin pobytu na placówce wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego),
• organizację bezpiecznego transportu dzieci.

Dodatkowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronach internetowych:men.gov.pl/pl/wypoczynek oraz www.kuratorium.katowice.pl – zakładka wypoczynek, gdzie można zapoznać się m.in. z wymaganiami dotyczącymi zasad organizacji wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, wymogów higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Informuję jednocześnie, że nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwa wiele instytucji, m. in.: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych do ich kontroli. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji wypoczynku można uzyskać, dzwoniąc do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numery telefonów 32 – 60 – 63 – 022 oraz Delegatur Kuratorium Oświaty, które koordynują organizację wypoczynku na obszarze swojego działania.

Do Państwa dyspozycji jest również służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, która wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach oddaje do Państwa dyspozycji całodobową infolinię interwencyjną pod numerem 32 – 20 – 77 – 077 obsługującą zgłoszenia dotyczące organizacji wypoczynku.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom letni wypoczynek będzie w pełni bezpieczny, przyniesie wypoczywającym dzieciom i młodzieży wiele radości oraz niezapomnianych chwil.


Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Certyfikaty maturalne

Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór certyfikatów maturalnych w piątek 30 czerwca o godz. 1200 w poniższych salach:

3a - 28

3b - 14

3c - 30

3d - 19

3e - 27

Stypendia PRYMUS w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja

​W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus" - pobierz uchwałę i kryteria​

Wnioski składamy do 31 lipca
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice
przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008
w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30
lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

 

  1. Wniosek - pobierz
  2. Rozporządzenie MENiS dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) - pobierz
  3. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017​
  4. Olimpiady dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
Ważne!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 %dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł
 
Źródło: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Dzień sportu 2017

W środę 21 czerwca  zgodnie z planem odbył się Dzień Sportu.
W  Szkolnym Turnieju Piłki Nożnej chłopców wzięło udział 8 zespołów, z których po zaciętej walce, najlepszą okazała się drużyna z klasy 2a z kapitanem  Kacprem Janoszką.
Sędzią głównym był nasz absolwent Marcin Fojkis.
W tym czasie w auli, Ola Solarz z klasy 2e prowadziła zumbę. Natomiast w auli grali w tenisa stołowego wszyscy chętni. Turniej wygrała Joasia Łagódka z 2b1,druga była Ania Molęda z 2a, a trzecie miejsce zajęła Hania Turczyńska z 1b.
Wśród chłopców najlepszy był Piotrek Polechoński z 1b, drugie miejsce zajął Szymon Falana z 1d, trzecie miejsce miał Staszek Stanek z 2d.
Za zwycięstwo, zawodnicy otrzymali w nagrodę - ufundowane przez Radę Rodziców - pendrivy i słodycze.

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.