Bezpieczne wakacje

 

 Na terenie województwa śląskiego trwa akcja "Bezpieczne Wakacje 2018". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku letniego. Akcja potrwa do 31 sierpnia br.

Podczas "Bezpiecznych wakacje 2018" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Bezpieczny wypoczynek

Drodzy Uczniowie,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również zapamiętać adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Spokojnych wakacji!

Warsztaty naukowe w Stegnie - II turnus - 1e i 2b

Garść wspomnień z pobytu na warsztatach naukowych w Stegnie. Tym razem klasy 1e i 2b - II turnus. W czasie warsztatów uczniowie mieli zajęcia z topografii i biegu na orientację, bursztynu, życia owadów, ochrony środowiska. Zwiedzili Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum Sutthof. Odbyły się również lekcje języka polskiego i matematyki.  Nie zabrakło spacerów na plażę, zajęć sportowych i integracyjnych, wspólnego śpiewania i spędzania czasu.

Galeria

Trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Maczkowskim

Międzyszkolny Konkurs Maczkowski odbył się w dniach 14-16 czerwca w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 1d: Katarzyna Urazińska, Przemysław Gruszka, Stanisław Przybyła. Reprezentacja naszej szkoły zajęła trzecie miejsce. Gospodarze imprezy, czyli Ośrodek dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących zorganizował dla uczestników konkursu trzy wycieczki: do tzw. Eksplozeum, czyli dawnej hitlerowskiej fabryki nitrogliceryny, zwiedzanie Bydgoszczy oraz zwiedzanie zespołu pałacowego w Ostromecku, gdzie mieści się muzeum fortepianów. Gratulujemy wyniku!

Sukcesy sportowe naszej uczennicy

 

 

Jesteśmy dumni z wybitnych osiągnięć sportowych uczennicy klasy 2e, Karoliny Tracz, zawodniczki Klubu Bokserskiego 06 Kleofas Katowice w trakcie licznych zawodów krajowych i międzynarodowych, jakie odbyły się w tym roku szkolnym. Karolina zdobyła m.in. I miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Henryka Średnickiego, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim o Puchar Dyrektora MOSiR w Rybniku oraz III miejsce w 42. Międzynarodowym Turnieju Bokserskim o „Czarne Diamenty”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia programu Wspierania edukacji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendium mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub współpraca międzynarodowa.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych.

W tym roku budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 000,00 zł. Każdy stypendysta otrzyma łącznie 3 800 zł, które będzie przekazywane w 10 transzach od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Wnioski o stypendium należy składać do 20 lipca 2018 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania ze strony:

https://www.slaskie.pl/content/wsparcie-dla-najlepszych-uczniow

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.