K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Majątek szkoły

  • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
  • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
  • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Katowickiej 54 o powierzchni 3344m^2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 65 zapisana w księdze wieczystej KW 65877, zaznaczona na mapie 22 (obręb Bogucice - Zawodzie), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 3  kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3344,5 m^2  i kubaturze 14510 m^3,  boisko szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.

  Stan majątku na październik 2019:

  1. Środki trwałe (konto 011) - wartość 1 296 324,14 zł
  2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wartość 1 036 906,21 zł
  3. Zbiory biblioteczne (konto 014) - wartość 136 617,61 zł
  4. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość 599,99 zł
  5. Pozostałe wartości niematerialne i prawne (konto 021) - wartość 90.611,60 zł
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 14.10.2019
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 14.10.2019
  Dokument oglądany razy: 3165
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach