K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

    Przyjmowanie i załatwianie spraw

    Sekretariat IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach  przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
    Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30

    Dyrektor Liceum przyjmuje petentów we wtorki i czwartki w godz. 8:00 –9:00

    Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

    Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
    IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczkaw Katowicach 
    ul. Katowicka 54
    40-165 Katowice

    lub

    Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Tomasz Biliński
    Publikacja dnia: 15.10.2014
    Podpisał: Katarzyna Ziemiec
    Dokument z dnia: 15.10.2014
    Dokument oglądany razy: 701
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach